Veel interesse in duurzaam boeren

Ruim 200 inwoners van Delft en Rijswijk werken aan een coöperatieve boerderij. Het geld is er, nu het land nog

Minimaal 200 huishoudens hadden ze nodig om in de regio Rijswijk-Delft een Herenboerderij te beginnen, inmiddels staat de teller op 205 leden. Aan belangstelling ontbreekt het niet, de grote uitdaging is het vinden van land. Carlien van der Zwet uit Den Hoorn heeft een jaar geleden de eerste stap genomen om met een groep gelijkgestemden duurzaam te gaan boeren. Erwin van Vliet uit Rijswijk is een van de 205 leden die de intentieverklaring hebben ondertekend om mee te doen aan de coöperatie. Van Vliet behoort tevens tot de leden die zich ‘kartrekker’ noemen. Zij nemen het voortouw om het woord in daad om te zetten.

Begonnen in Boxtel

,,De eerste Nederlandse Herenboerderij begon in 2016 in Boxtel en heeft sindsdien in diverse plaatsen in Nederland navolging gekregen”, zegt Carlien van der Zwet. ,,Zelf kende ik het initiatief nog niet totdat ik in Rotterdam op een beurs een folder in mijn handen kreeg gedrukt van Natuurmonumenten. In de omgeving Rotterdam is al de coöperatieve
boerderij De Vlinderstrik opgericht. Geïnspireerd daardoor ben ik gaan kijken of er ook in de regio Delft en Rijswijk belangstelling zou bestaan.” 

We zijn geen groepje amateurs dat gaan experimenteren met een moestuin.

Het doel is om als coöperatie een voedselvoorziening te creëren voor 200 huishoudens of 500 monden. De deelnemers leggen ieder 2000 euro in en betalen een klein bedrag per week om een plek te creëren waar puur en
eerlijk voedsel wordt geproduceerd als groenten, aardappelen, fruit, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Ze mogen zelf meehelpen bij het zaaien of oogsten, maar het is niet verplicht. ,,We zijn geen groepje amateurs dat gaat experimenteren met een moestuin”, zegt Carlien van der Zwet. ,,Het bedrijf staat onder leiding van een ervaren, professionele boer die een fatsoenlijk salaris krijgt. De leden zijn allemaal mede-eigenaar. Het geproduceerde voedsel is voor eigen gebruik, er wordt niets weggegooid.”

Zoeken naar grond

Erwin van Vliet is in het dagelijks leven wetenschapper en als neurobioloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Tuindersdochter Carlien van der Zwet is van huis uit docent gezondheidskunde en switchte later naar de p.r. en evenementenbranche. ,,Binnen het initiatief Delft-Rijswijk werken we met 15 kartrekkers”, zegt Erwin van Vliet. ,,Dat zijn mensen met heel verschillende expertisen die elkaar goed aanvullen. Overal in het land worden Herenboerenprojecten opgezet. Wat je ziet is dat zich in stedelijke gebieden razendsnel veel leden aanmelden met uiteenlopende achtergrond, maar dat het vinden van grond daar een probleem is. In minder dichtbevolkte gebieden is die situatie precies omgekeerd.”
Zelf was Van Vliet enthousiast geraakt nadat Yvon Jaspers in het tv-programma Onze Boer een item had besteed aan het onderwerp. ,,Er steekt een goede organisatie achter”, zegt hij. ,,Ik wilde mij direct aanmelden maar bij De Vlinderstrik bestond een wachtlijst. Het idee om met elkaar iets te veranderen en proberen je footprint te verkleinen is helemaal van deze tijd. Omdat je het met elkaar doet, ontmoet je gelijkgestemden. Het is ook heel educatief. Kinderen zien met eigen ogen hoe appels groeien of hoe je bijvoorbeeld bijen kunt houden.”

De grote uitdaging nu is een stuk land van circa twintig hectaren te vinden in een regio waar wonen, recreëren, melkveehouderij en tuinbouw een groot beslag leggen op de schaarse grond. ,,We werken hiervoor met
organisaties als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap en er is overleg met gemeenten”, zegt Erwin van Vliet.

,,De wil om het ook hier van de grond te krijgen is er zeker. In andere delen van het land heeft Herenboeren bewezen een goed concept te zijn.”

Dit artikel verscheen op 11-1-2022 in het Algemeen Dagblad / Fred Leeflang

Deel dit bericht: