Skip to content

Statuten

Op deze pagina kunt u de statuten en de privacyverklaring. De statuten bevatten de regels en voorschriften waaraan de organisatie zich moet houden. De privacyverklaring legt uit hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

Mocht u vragen hebben over een van de documenten dan kunt u deze stellen via ons contactformulier.

Beide documenten zijn gemakkelijk toegankelijk via de onderstaande een link.

Link naar de statuten

Link naar de privacyverklaring