Skip to content

De werkgroepen

De Herenboerderij Delft-Rijswijk komt er natuurlijk niet vanzelf. Naast het bestuur zijn er verschillende werkgroepen die zich richten op een specifiek onderwerp.
De werkgroepen bestaan uit zogenaamde “kartrekkers”. Dit zijn vrijwilligers die zich gezamenlijk zetten om de Herenboerderij operationeel te maken. 

Wil je ook kartrekker worden en je inzetten voor de Herenboeren Delft-Rijswijk? We kunnen altijd hulp gebruiken!

Werkgroep Boer & Land

Werkgroep Boer & Land

Geen Herenboerderij zonder een boer en land. Deze werkgroep houdt zich bezig met het zoeken naar geschikte grond en als die gevonden is een boer.

Werkgroepen

Werkgroep Communicatie

De werkgroep Communicatie beheert de website, de social media accounts en verstuurd te nieuwsbrief. Daarnaast hebben ze contact met de pers en andere partijen die interesse hebben in onze Herenboerderij.

Werkgroepen

Werkgroep Financiën en Juridische zaken

Bij het oprichten en uitvoeren van een Herenboerderij komen natuurlijk veel financiële en juridische zaken kijken. In samenwerking met Herenboeren Nederland dragen zij hier zorg voor.

Werkgroepen

Werkgroep Organisatie

Deze groep houdt zich onder andere bezig met het opstellen van oprichtingsakte en huishoudelijk reglement voor de coöperatie.